Kadencja 2018 - 2023

2021.04.08 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 237/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki (Zarz. Nr 331/2021)

Treść zarządzenia

Załącznik  do Zarządzenia nr 331/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. - Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki

Lista wiadomości