Kadencja 2018 - 2023

2021.04.07 - W sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy Komorniki (Zarz. Nr 330/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości