Kadencja 2018 - 2023

2021.03.26 - W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Komorniki za 2020 rok

Treść zarządzenia

Lista wiadomości