Kadencja 2018 - 2023

2021.04.02 - W sprawie przeprowadzenia w 2021 r. kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komorniki (Zarz. Nr 329/2021

Treść zarządzenia

Lista wiadomości