Kadencja 2018 - 2023

2021.03.12 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Wirach o nr ewid. 6/40 (Zarz. Nr 322/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości