Kadencja 2018 - 2023

2021.03.12 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Plewiskach o nr ewid. 1309/5 (Zarz. Nr 321/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości