Kadencja 2018 - 2023

2021.03.09 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 151/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji zadania polegajacego na zapewnieniu przez rodziców... (Zarz. Nr 32

Treść zarządzenia

Lista wiadomości