Kadencja 2018 - 2023

2021.02.26 - W sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania (Zarz. Nr 316/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości