Kadencja 2018 - 2023

2021.02.19 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 314/2021).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 314/2021 Wójta Gminy Komorniki z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Lista wiadomości