Kadencja 2018 - 2023

2021.02.04 - W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komorniki (Zarz. Nr 308/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości