Kadencja 2018 - 2023

2021.01.15 - W sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Gminy Komorniki dla samorządowych instytucji kultury (Zarz. Nr 298/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości