Kadencja 2018 - 2023

2021.01.28 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej: Budowa przyłączy światłowodowych na potrzeby monitoringu wizyjnego w Plewiskach... (Zarz. Nr 304/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości