Kadencja 2018 - 2023

2021.01.27 - W sprawie aktualizacji "Programu budowy dróg gminnych" na terenie Gminy Komorniki oraz powołania Zespołu ds. koordynacji i prowadzenia prac aktualizacyjnych (Zarz. Nr 303/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości