Kadencja 2018 - 2023

2021.01.14 - W sprawie upoważnienia Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej OPS w Komornikach do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej (Zarz. Nr 297/2021).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości