Kadencja 2018 - 2023

2021.01.14 - W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Komorniki (Zarz. Nr 296/2021).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Komorniki do Zarządzenia Nr 296/2021 Wójta Gminy Komorniki z dnia 14.01.2021 r.

Lista wiadomości