Kadencja 2018 - 2023

2021.01.14 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Komorniki na

Treść zarządzenia

Lista wiadomości