Kadencja 2018 - 2023

2020.12.30 - W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komorniki oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych... (Zarz. Nr 290/2020).

Treść zarządzenia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Lista wiadomości