Kadencja 2018 - 2023

2020.12.29 - W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Komorniki (Zarz. Nr 287/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości