Kadencja 2018 - 2023

2020.12.28 - W sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych (Zarz. Nr 286/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości