Kadencja 2018 - 2023

2020.12.07 - W sprawie powolania składu Komisji Przetargowej "Bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic i placów w 2021 roku" (Zarz. Nr 280/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości