Kadencja 2018 - 2023

2020.10.22 - W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gm.Komorniki oraz wykazu nieruchomości (Nr Zarz. 260/2020)

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

Lista wiadomości