Kadencja 2018 - 2023

2020.10.02 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 251/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 251/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 2 października 2020 r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Lista wiadomości