Kadencja 2018 - 2023

2020.09.28 - W sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu (Zarz. Nr 246/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 246/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 28.09.2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu.

Lista wiadomości