Kadencja 2018 - 2023

2020.09.21 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 261/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 października 2017 r. zmienionego Zarządzeniami Nr 297/2018, Nr 395/2018 oraz Nr 130/2019 dotyczącego powo

Treść zarządzenia

Lista wiadomości