Kadencja 2018 - 2023

2020.09.15 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 237/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego... (Zarz. Nr 243/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia nr 243/2020 z dnia 15 września 2020 r. - Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki

Lista wiadomości