Kadencja 2018 - 2023

2020.09.09 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej: Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Stanisława Moniuszki z ul. Jeziorną w Szreniawie...(Zarz. Nr 240/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości