Kadencja 2018 - 2023

2020.09.09 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 238/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 238/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Lista wiadomości