Kadencja 2018 - 2023

2020.09.09 - W sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w użyczenie (Zarz. Nr 237/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 237/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 09.09.2020 r. w sprawie wykazu pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w użyczenie.

Lista wiadomości