Kadencja 2018 - 2023

2020.09.09 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie (Zarz. Nr 236/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 236/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 09.09.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Lista wiadomości