Kadencja 2018 - 2023

2020.09.03 - W sprawie powolania składu Komisji Przetargowej: Remont chodnika, zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2388P w Walerianowie (Zarz. Nr 233/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości