Kadencja 2018 - 2023

2020.08.27 - W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy...(Zarz. Nr 232/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości