Kadencja 2018 - 2023

2020.08.25 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie (Zarz. Nr 229/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 229/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Lista wiadomości