Kadencja 2018 - 2023

2020.08.11 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 226/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości