Kadencja 2018 - 2023

2020.07.28 - W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach im. J. Korczaka wicedyrektorowi (Nr 220/2020)

Treść zarządzenia

Lista wiadomości