Kadencja 2018 - 2023

2020.07.08 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (Zarz. Nr 214/2020).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2020 - DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 214/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

BUDŻET 2020 - WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 214/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

 

Lista wiadomości