Kadencja 2018 - 2023

2020.06.29 - W sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do najmu i użyczenia (Zarz. Nr 209/2020).

Treść zarządzenia

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 209/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29.06.2020r. w sprawie wykazu pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do najmu i użyczenia

Lista wiadomości