Kadencja 2018 - 2023

2020.06.09 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 205/2020).

Treść zarządzenia

Zalącznik nr 1 do Zarządzenia nr 205/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lista wiadomości