Kadencja 2018 - 2023

2020.06.08 - W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiacej własność Gminy Komorniki oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzed

Treść zarządzenia

Lista wiadomości