Kadencja 2018 - 2023

2020.06.08 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Chomęcicach o nr ewid. 17/17 (Zarz. Nr 203/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości