Kadencja 2018 - 2023

2020.05.28 - W sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 190/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2020 r. (Zarz. Nr 201/2

Treść zarządzenia

Lista wiadomości