Kadencja 2018 - 2023

2020.05.26 - W sprawie powołania Zespołu zadaniowego w zakresie rozpoznania możliwości zagospodarowania wód opadowych na terenie Gminy Komorniki (Zarz. Nr 200/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości