Kadencja 2018 - 2023

2020.05.26 - W sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 199/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 199/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lista wiadomości