Kadencja 2018 - 2023

2020.05.26 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Zarz. Nr 198/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 198/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Lista wiadomości