Kadencja 2018 - 2023

2020.05.07 - W sprawie przeprowadzenia w 2020 roku kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komorniki (Zarz. Nr 196/20

Treść zarządzenia

Lista wiadomości