Kadencja 2018 - 2023

2020.05.07 - W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (Zarz. Nr 195.2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości