Kadencja 2018 - 2023

2020.04.28 - W sprawie okreslenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Komorniki od przdsiębiorców... (Zarz.

Treść zarządzenia

Lista wiadomości