Kadencja 2018 - 2023

2020.04.28 W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 179/2020 Wójta Gminy Komorniki w sprawie zawieszenia przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji... (Zarz. Nr 192/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości