Kadencja 2018 - 2023

2020.04.08 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Komorniki na 2020 r. (Zarz. Nr 187/2020).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2020 - WYDATKI - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy w 2020 roku - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Lista wiadomości