Kadencja 2018 - 2023

2020.04.08 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 185/2020 w sprawie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Komorniki (Zarz. Nr 186/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości