Kadencja 2018 - 2023

2020.04.02 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 184.2020).

Treść zarządzenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - Załącznik nr 1 do Zarządzenia 184/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Lista wiadomości